top of page

KONKURS PLASTYCZNY

Konkurs Patriotyczny.png

KONKURS PLASTYCZNY  O TEMATYCE PATRIOTYCZNEJ

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym o tematyce patriotycznej! To wyjątkowa okazja, aby wyrazić swoje uczucia i myśli dotyczące naszej ojczyzny poprzez sztukę. Celem konkursu jest promowanie wartości patriotycznych oraz upamiętnienie ważnych wydarzeń i postaci z historii Polski.

Technika i format

Techniką dobrowolną, w szczególności

 - Kolaż : wycinanka i przyklejana w jednym. Do stworzenia kolażu można używać przeróżnych materiałów. Oprócz starych prac mogą to być gazety, naklejki, kolorowe taśmy

- Rysowanie pastelami suchymi : Pastele można kruszyć, rozcierać.

- Malowanie palcami

- Malowanie Farbami Wodnymi

- Rysowanie świecą

- Rysowanie pastelami olejnymi

- Rysowanie kredkami

- Rysowanie flamastrami

- Rysowanie długopisami

- Rysowanie ołówkiem

Nie używamy produktów spożywczych do tworzenia prac.

Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych oraz prac wykonanych w postaci grafiki komputerowej.

Format dowolny, ale nie większy niż A3 – 420mm/ 297mm

Uczestnicy:

·         Z całej Polski  

·         dzieci i młodzież w wieku 7-18 lat ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych wszystkich typów oraz z placówek wychowania pozaszkolnego, domów kultury, fundacji.

·         dzieci i młodzież w wieku 7- 18 lat  z ośrodków socjoterapeutycznych, domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych

·         Stowarzyszenia, fundacje zrzeszające osoby z niepełnosprawnością

·         Zakłady Aktywizacji Zawodowej, Warsztaty terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością

Uczestnik do konkursu może być przygotowany tylko przez jednego nauczyciela.

Nie dopuszcza się prac wykonanych zbiorowo, oraz prac nadesłanych indywidualnie.

 

Terminy:

a/ Termin składania prac upływa 31 LIPCA 2024r.

Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatorów i nie będą zwracane.

b/ protokół jury konkursu zostanie zamieszczony do 30 września 2024r. na stronie www.wypracujsiebie.pl

c/ Uroczyste otwarcie strony internetowej z pracami nastąpi  w terminie do 30 września 2024 roku

Zgłoszenie:

Zgłoszenie powinno zawierać :

·         Pracę plastyczną indywidualnej osoby

·         Załącznik nr.1

·         Listę zgłoszeniową uczestników Załącznik nr.2 wypełnioną przez placówkę / nauczyciela

 

Prace płasko zapakowane /nie zrolowane/ prosimy nadsyłać na adres:

Fundacja Wypracuj Siebie

 ul. Wczasowa 8/24

05-402 Otwock

Z dopiskiem : „ KONKURS PATRIOTYCZNY"

Nagrody:

Każda placówka otrzyma podziękowania za uczestnictwo w konkursie.

Dodatkowo 990 uczestników otrzyma NAGRODY

Projekt realizujemy dzięki wsparciu darczyńcy :

Regulamin :

logo-fundacja-lotto-jpg.jpg
bottom of page