top of page

Polskie Bohaterki II Wojny Światowej

KONKURS PLASTYCZNY

Konkurs Patriotyczny: W hołdzie Kobietom Drugiej Wojny Światowej

Z przyjemnością ogłaszamy konkurs patriotyczny, poświęcony upamiętnieniu bohaterskiego wkładu kobiet podczas Drugiej Wojny Światowej. Celem tego konkursu jest honorowanie niezwykłych historii, heroicznych działań i inspirujących postaw kobiet, które walczyły, służyły, pracowały i przeżywały w czasie jednego z najtrudniejszych okresów w historii ludzkości.

 

Tematyka konkursu:

Prace Plastyczne Konkurs będą skupiał się na różnorodnych aspektach udziału kobiet w Drugiej Wojnie Światowej.

 

Prace plastyczne techniką dobrowolną związane z Bohaterkami-Kobietami II Wojny Światowej.

 

Umieszczamy kilka sugestii, którymi możesz się zainspirować, wykonując pracę.

a) Historia prawdziwych kobiet – Przeglądaj historię prawdziwych kobiet, które odegrały istotną rolę w czasie II Wojny Światowej. Możesz przeczytać książki, artykułu, dokumenty. Zwróć uwagę na ich determinację, odwagę i poświęcenie.

B )Fotografię z epoki -Przeglądaj zdjęcia z II Wojny Światowej, na której widoczne są kobiety. Zwróć  uwagę na ich wyraz twarzy, postawę, ubrania i otoczenie. Mogą być one doskonałą inspiracją do stworzenia prac plastycznych.

c) Listy i pamiętniki – Czytaj listy żołnierzy i cywilów, które opisują życie codzienne i postawy kobiet . Mogą one zawierać osobiste refleksje, które pozwolą Ci zrozumieć ich uczucia i emocje.

D )Filmy i dokumenty – Oglądaj filmy i dokumenty poświęcone kobietom w czasie II wojny światowej. Niektóre z nich zawierają autentyczne relacje i nagrania, które mogą dostarczyć inspiracje do twojej pracy.

E) Sztuka współczesna – przeglądaj pracę współczesnych artystów, którzy poruszają tematykę kobiet wojny. Możesz znaleźć wiele różnorodnych interpretacji i stylów, które mogą Ciebie zainspirować.

F) Wyobraźnia i refleksja – Pomyśl o tym jakie uczucia i emocje chciałbyś wyrazić w swojej pracy. Czy chcesz przekazać siłę i determinację kobiet, ich codzienne wyzwania

Technika i format

Techniką dobrowolną, w szczególności

 - Kolaż : wycinanka i przyklejana w jednym. Do stworzenia kolażu można używać przeróżnych materiałów. Oprócz starych prac mogą to być gazety, naklejki, kolorowe taśmy

- Rysowanie pastelami suchymi : Pastele można kruszyć, rozcierać.

- Malowanie palcami

- Malowanie Farbami Wodnymi

- Rysowanie świecą

- Rysowanie pastelami olejnymi

- Rysowanie kredkami

- Rysowanie flamastrami

- Rysowanie długopisami

- Rysowanie ołówkiem

Nie używamy produktów spożywczych do tworzenia prac.

Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych oraz prac wykonanych w postaci grafiki komputerowej.

Format dowolny, ale nie większy niż A3 – 420mm/ 297mm

Uczestnicy:

·         Z całej Polski  

·         dzieci i młodzież w wieku 7-18 lat ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych wszystkich typów oraz z placówek wychowania pozaszkolnego, domów kultury, fundacji.

·         dzieci i młodzież w wieku 7- 18 lat  z ośrodków socjoterapeutycznych, domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych

·         Stowarzyszenia, fundacje zrzeszające osoby z niepełnosprawnością

·         Zakłady Aktywizacji Zawodowej, Warsztaty terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością

Uczestnik do konkursu może być przygotowany tylko przez jednego nauczyciela.

Nie dopuszcza się prac wykonanych zbiorowo, oraz prac nadesłanych indywidualnie.

 

Terminy:

a/ Termin składania prac upływa 19 maj 2024r.

Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatorów i nie będą zwracane.

b/ protokół jury konkursu zostanie zamieszczony do 30 maja 2024r na stronie www.wypracujsiebie.pl

c/ Uroczyste otwarcie strony internetowej z pracami nastąpi  w terminie do 30 maja 2024 roku

Zgłoszenie:

Zgłoszenie powinno zawierać :

·         Pracę plastyczną indywidualnej osoby

·         Załącznik nr.1

·         Listę zgłoszeniową uczestników Załącznik nr.2 wypełnioną przez placówkę / nauczyciela

 

Prace płasko zapakowane /nie zrolowane/ prosimy nadsyłać na adres:

Fundacja Wypracuj Siebie

 ul. Wczasowa 8/24

05-402 Otwock

Z dopiskiem : „ KONKURS PATRIOTYCZNY- Polskie Bohaterki II Wojny Światowej ”

Nagrody:

Każda placówka otrzyma podziękowania za uczestnictwo w konkursie.

Dodatkowo 2050 uczestników otrzyma NAGRODY

Projekt realizujemy dzięki wsparciu darczyńcy :

Regulamin :

Totalizator Sportowy - Fundacja logo - poziom-HIRES_Obszar roboczy 1.jpg
Konkurs.jpg
bottom of page