top of page

JAK MOŻESZ NAM POMÓC?

MUST HAVE

KUPUJĄC PRODUKT Z AKCJI NASZYCH DZIAŁAŃ

HEAR THE MOTHER 

KUPUJĄC PRODUKT Z SKLEPU HEAR THE MOTHER

WPŁACAJĄC

DAROWIZNE

Dziękujemy za wsparcie naszej Fundacji 

Nazwa: FUNDACJA WYPRACUJ SIEBIE
Adres: Nowolipki 19a
KRS: 0000796097 
NIP: 5272899796
REGON: 383947955
Numer rachunku bankowego : Bank Milenium
52116022020000000389040678
Przelewy zagraniczne :SWIFT/BIC: BIGBPLPW IPAN: PL52116022020000000389040678

Tematem wpłaty " DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE FUNDACJI" 

Anioł.jpg

"Wiara nie lęka się rozumu, ale szuka jego pomocy, pokłada w nim ufność. Jak łaska opiera się na naturze i pozwala jej osiągnąć pełnie, tak wiara opiera się na rozumie i doskonali go. Wiara i rozum to jakby dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi sie ku kontemplacji prawdy. Potrzebna jest dziś praca na rzecz pojednania wiary i rozumu. Wiara pozbawiona oparcia na rozumie skupiła się bardziej na uczuciach i przeżyciach, co stwarza zagrożenie, ze przestanie być propozycja uniwersalną. Analogicznie, gdy rozum nie ma do czynienia z dojrzałą wiarą, brakuje mu bodźca, który kazałby skupić uwagę na specyfice i głębi bytu. Odpowiedzią na odwagę wiary, musi być odwaga rozumu".

Fragment encykliki "Fides et ratio", której słowa Jan Paweł II przytoczył w 1999 roku

bottom of page